ART PROJECTS

WOMAN'S BEAUTY&FRAGILITY

KNICKKNACK EARINGS 2017

KLAUDIJA FOTO SESSION, 2019

OPATIJA CARSKI GRAD 2017

KATARINA FOTO SESSION, 2017

RESTAVRACIJA SVETI FLORIJAN, LJUBLJANA 2018

SLOBODAN za razstavo GUBE V ČASU, 2017

VIVO CATERING, 2018

TOP